Lions Bingo

Hvert efterår benytter den lokale Lions Club NIKC til deres store bankospil. Her gæster ca. 450 personer NIKC Hal B, og får sammen med Lion Club Nibe en fantastisk oplevelse og ja nogle går også glade hjem med favnen fuld af præmier. Overskuddet går til de almennyttige formål Lions Club Nibe støtter.

Kontakt Centerleder Morten Dahl Johansen for yderligere oplysninger om mulighederne for at afholde lignede events i NIKC


Kontakt os på telefon 98 35 20 36 eller på mail henvendelse@nikc.dk
Webbureau ITTP