Nibe Idræts- & KulturCenter
Om NIKC
Center Caféen
Faciliteter
Vores brugere
Nibe Idræts- & KulturCenter
Mødested for sport og kultur
Fakta
Ledelse og administration
Flugtveje og hjertestarter
Ledelse og administration

NIKC ledes af en valgt bestyrelse:

Bestyrelse

Telefon

E-mail

Centerformand Ole Kuhr

22 69 85 16

 

Centernæstformand Jens Askehave

22 60 42 09

  

Kasserer Karsten Møller

23 41 49 48

 

Henrik Andersen

28 71 56 10

 

Bjørn Drejer

25 27 06 10

 


 

 

Udpeget af Aalborg Byråd

 

 

Hans Henrik Henriksen 

60 25 87 03

              

Bjarne Sørensen

40 75 86 97
 

 

Medarbejdere

 

 

Centerleder Heidi Nielsen

+45 98 35 20 36 / +45 41 60 18 84

centerleder@nikc.dk

Teknisk servicemedarbejder Ole "Gokke" Skau Jensen

+45 20 95 99 28

ole@nibefestival.dk

 

 

 
Nibe Idræts- & KulturCenter
Om NIKC
Center Caféen
Faciliteter
Vores brugere