Nibe Idræts- & KulturCenter
Om NIKC
Center Caféen
Faciliteter
Vores brugere
Nibe Idræts- & KulturCenter
Mødested for sport og kultur
Se dagens aktiviteter i NIKC
Infoskærm som reklamesøjle
Haltider
Infoskærm som reklamesøjle

Vidste du, at du kan bruge infoskærmene i Nibe Idræts- og KulturCenter som reklamesøjle for din virksomhed eller event?

Kontakt 
centerleder Heidi Nielsen 41 60 18 84 for oplysninger om, hvordan du promoverer din virksomhed på vores infoskærm.


 
Nibe Idræts- & KulturCenter
Om NIKC
Center Caféen
Faciliteter
Vores brugere